World Marketing Summit Malaysia 2013 – Project “Re-thinking Actions”

World Marketing Summit Malaysia 2013 – Project “Re-thinking Actions” 1

World Marketing Summit Malaysia 2013 (WMS 2013) adalah bertujuan mengubah cara kita berfikir, hidup dan bertindak sebagai seorang individu dan di kalangan komuniti, negara kita serta dalam konteks global. Ia …

Read moreWorld Marketing Summit Malaysia 2013 – Project “Re-thinking Actions”