OXFORD Advanced Learners’s Dictionary (OALD) Edisi Ke-9

Oxford Fajar Sdn Bhd, anak syarikat Oxford University Press hari ini melancarkan kamus Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD) edisi ke-9 yang mempunyai perkakas baharu yang penting untuk membentuk kemahiran berkomunikasi. OALD, kamus Bahasa Inggeris yang digunakan oleh lebih daripada 100 juta pelajar ini merupakan kamus yang membantu pelajar-pelajar memahami makna sesuatu perkataan dan bagaimana cara menggunakannya. […]