“Welcome to Shell” Ke Arah Penambahbaikan Industri Hospitaliti Jalan Raya Di Malaysia 2

“Welcome to Shell” Ke Arah Penambahbaikan Industri Hospitaliti Jalan Raya Di Malaysia

Shell Malaysia memberi nafas baharu kepada perkhidmatan pelanggan di seluruh negara. Shell Malaysia melancarkan “Welcome to Shell”, satu program transformasi yang menjangkau jangka masa beberapa tahun. Program ini berkonsepkan industri …

Read more“Welcome to Shell” Ke Arah Penambahbaikan Industri Hospitaliti Jalan Raya Di Malaysia