“Welcome to Shell” Ke Arah Penambahbaikan Industri Hospitaliti Jalan Raya Di Malaysia

“Welcome to Shell” Ke Arah Penambahbaikan Industri Hospitaliti Jalan Raya Di Malaysia 1

Shell Malaysia memberi nafas baharu kepada perkhidmatan pelanggan di seluruh negara. Shell Malaysia melancarkan “Welcome to Shell”, satu program transformasi yang menjangkau jangka masa beberapa tahun. Program ini berkonsepkan industri …

Read more“Welcome to Shell” Ke Arah Penambahbaikan Industri Hospitaliti Jalan Raya Di Malaysia